1

Welkom

Uw parter op website en hosting gebied!

2

Wat doen wij?

Ontwikkeling van complete websites, website applicaties, content mangement systemen en website hosting.

3

Gratis domeinnaam

Gratis domeinnaam bij aanschaf van een webhosting pakket (.nl, .com, .eu, .info, .net, .be en .org)

4

Webdesign

W3C gestandaardiseerd

Algemene voorwaarden

quentence.nl - Privacy Policy:

donderdag 30 juni 2011

quentence.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

quentence.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. quentence.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. quentence.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 

Disclaimer:

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin Quentence een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

  • Quentence: de bevoegde uitgever van de webpagina;

  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere ojecten;

  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. Quentence spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 4. Quentence verschaft de inhoud van de webpagina in de staat, waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor zakelijk gebruik bedoeld.

 5. Quentence is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 6. Quentence mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Quentence is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 7. Behoudens deze disclaimer, is Quentence niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 9. Quentence behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de website te ontzeggen, de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden worden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Quentence de toegang tot de webpagina monitoren.

 10. U zal Quentence, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Quentence.

Alle rechten voorbehouden.

 

Copyright

Alle teksten en plaatjes die te vinden zijn op quentence.nl zijn eigendom van Quentence en zijn voorzien van copyrights volgens de Auteurswet 1912. De teksten alsmede de plaatjes, links en hyperlinks die op deze website worden gepubliceerd zijn slechts bedoeld voor zakelijk gebruik. Bij publieke afbeeldingen staat een verwijzing naar de auteur. Quentence behoudt zich het recht voor alle teksten, links, hyperlinks en plaatjes te verwijderen of aan te passen zonder enige aankondiging.

 

Quentence webservices


Waterdreef 392
3824 GM AMERSFOORT

KVK: 52118029
BTW: NL202879720B01

Contactformulier